Van Bilsen Groep

De Van Bilsen Groep streeft naar een stabiele onderneming in de metaalbewerking en assemblage, die lange termijn continuïteit borgt voor en samen met haar klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders.

De continuïteit wordt geborgd door (risico)spreiding qua:
- bewerkingen: aantallen, nauwkeurigheid, omvang
- contracttermijnen
- opdrachtgevers
- sectoren
- afzetmarkt
- productiecentra
- automatisering
- kennis en ervaring van medewerkers
- kwaliteit

De continuïteit wordt al enkele decennia geborgd, doordat de volgende doelstellingen gehaald worden.

Stabiele winstgevendheid
Zonder winst geen continuïteit, daarom is het maken van winst een primaire doelstelling.

Stabiele kasstroom
Een stabiele kasstroom is noodzakelijk om langere termijn investeringen te kunnen doen in mensen en (productie)middelen.

Evenwichtige resultaatverdeling
De Van Bilsen Groep realiseert een evenwichtige verdeling van het resultaat over geografische markten, marktsegmenten en klanten om de afhankelijkheid van een specifieke markt of klant te beperken en daardoor risico te spreiden, wat de continuïteit van de onderneming ten goede komt. Een doelstelling hierbij is om één klant niet groter te laten worden dan 20% van de totale toegevoegde waarde (omzet -/- inkoop) van de Van Bilsen Groep.

Solide balansverhoudingen
Om de gekozen strategie met succes uit te kunnen voeren, zijn solide balansverhoudingen noodzakelijk. De financiële doelstellingen zijn:
1. een eigen vermogen dat tenminste 40% van het balanstotaal bedraagt (31-12-2011: 52%)
2. een current ratio (voorraden+vorderingen+liquiditeiten)/kortlopende schulden van tenminste 1,3 (31-12-2011: 1,6)
3. een interest cover ratio (EBITDA / rentelasten) van tenminste 5 (31-12-2011: 5,4)
4. een gearing (netto bankschuld / eigen vermogen) van maximaal 1 (31-12-2011: 0,5)

Historie
De Van Bilsen Groep is in de kern opgebouwd uit twee bedrijven die al heel veel jaren bestaan. In Ermelo en omstreken is Van Bilsen metaalindustrie al ruim 30 jaar een begrip in metaalbewerking. Toen Joop van Bilsen in 1975 alleen begon, had hij niet kunnen denken wat uit dat begin kon voortkomen. Een prachtig bedrijf met een divers en modern machinepark met een team van ruim 60 medewerkers.

Ditzelfde verhaal geldt voor VBG Roermond in Roermond. Hier is ruim 20 jaar geleden Anton van Tuijl begonnen met zijn metaalbewerkingsbedrijf. En ook dit bedrijf groeide uit tot een belangrijke Europese speler in de heavy lifting en de voorgespannen beton markt. In 2007 heeft de familie Van Tuijl hun onderneming verkocht aan Enerpac en in 2009 is VBG Roermond een onderdeel geworden van de Van Bilsen Groep.

De Van Bilsen Groep kent twee merken: Van Bilsen en VBG.
- Van Bilsen: Van Bilsen metaalindustrie, Van Bilsen FMS en Van Bilsen Assemblage
- VBG: VBG International

Beide merken staan voor het meedenken met en betrokken zijn bij de klant en staan voor kwaliteit. Van Bilsen op ISO-TS niveau en VBG op ISO-niveau.

Van Bilsen is voornamelijk gericht op langlopende regelmatig weerkerende complexe productbewerkingen, waar een hoge mate van automatisering en kwaliteitscontrole van toegevoegde waarde zijn voor de klant.

VBG is voornamelijk gericht op projectgerelateerde productbewerkingen, waarbij meer de nadruk ligt op de snelheid van leveren en waar vakmanschap en flexibiliteit de meeste toegevoegde waarde hebben voor de klant.

Van Bilsen Groep

Continue investeren in mensen en middelen

Klantwens vertalen naar optimale productiecyclus

Stimuleren samenwerking, creativiteit en innovatie

Borgen kwaliteit en continuïteit