Van Bilsen Groep

Continue investeren in mensen en middelen

Klantwens vertalen naar optimale productiecyclus

Stimuleren samenwerking, creativiteit en innovatie

Borgen kwaliteit en continuïteit

Van Bilsen Groep

Van Bilsen Groep manifesteert zich breed in de metaalindustrie. De groep bestaat uit vier gespecialiseerde, elkaar aanvullende metaalverwerkende en -bewerkende bedrijven. De Van Bilsen Groep kenmerkt zich door een op lange termijn gerichte organisatiestructuur, waarin de uitwisseling van kennis, ervaring en hoog gekwalificeerde medewerkers centraal staat. Uw garantie voor duurzame borging van kwaliteit en continuïteit. Lees verder