Klanten

Als van Bilsen Groep kennen we een grote spreiding qua klanten. Onderstaande grafiek laat de verdeling van de toegevoegde waarde (omzet -/- inkoop) over geheel 2014 zien over onze klanten.

Klantspreiding Van Bilsen Groep o.b.v. toegevoegde waarde 2014
Toegevoegde waarde Van Bilsen Groep 2011

Hierbij dient aangemerkt te worden, dat bij één gieterij er voor wel zes eindklanten gewerkt kan worden. De spreiding qua aantal eindklanten is dus groter dan de grafiek aangeeft.

Als Van Bilsen Groep willen wij de wensen en de mensen van onze klanten goed leren kennen. Hoe beter de relatie is, hoe prettiger het samenwerken is.

We proberen dit te bereiken door:


1. Het al in een vroeg stadium (engineering) door de klant betrokken worden bij het proces. Waarbij wij als bewerkers tips kunnen geven om geld te besparen qua metaalbewerking.

2. Een klantteam, waardoor voor de diverse afdelingen van de klant vaste aanspreekpunten zijn. En intern de diverse afdelingen betrokken zijn bij de klant en zijn wensen. Hierdoor niet alleen de blik op intern, maar juist ook de wensen van de klant blijven volgen.

3. Regelmatig contact houden met de klant op strategisch gebied. Dus niet alleen spreken over de producten die gemaakt worden, maar ook over de brede verwachtingen van de klant.

4. Meedenken in de verschillende manieren van bewerken. Die wijze bepalen die past bij de wensen van de klant.

Van Bilsen Metaalindustrie

Ruim 35 jaar betrokkenheid bij opdrachtgevers

Continue innovatie van diensten en producten

Kwaliteits- en procescontrole conform ISO/TS

Grote diversiteit aan bewerkingen en klanten